Werken bij het Vrij CLB Limburg

Je job als CLB'erDe vrije CLB's geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor onze CLB-teams. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.


Interesse in een boeiende, uitdagende job in een CLB-team? In het CLB werken volgende disciplines: arts, secretariaatsmedewerker, psychopedagogisch consulent, psychopedagogisch werker, maatschappelijk werker en paramedisch werker.

VacaturesVacature: Arts


Vrij CLB Limburg zoekt artsen voor haar centra voor leerlingenbegeleiding. De tewerkstelling kan mogelijk een start zijn van een langere loopbaan binnen onze VZW.
Er is tewerkstelling mogelijk in verschillende afdelingen in de provincie en het aantal uren is bespreekbaar.
Als CLB-arts maakt u deel uit van een multidisciplinair team (arts, paramedisch werker, psycho-pedagogisch consulent/werker en maatschappelijk werker). U staat samen met uw teamleden in voor de leerlingenbegeleiding binnen een waaier van scholen en vervult een draaischijffunctie naar externe hulpverlening toe.

Meer info


Vacature: Projectcoördinator voor het project ‘Motivatie’


Vrij CLB Limburg zoekt naar een projectcoördinator voor het project Motivatie. De tewerkstelling is een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut, en dit t.e.m. het volgend schooljaar (2020-2021). .
De samenwerking van een veelheid aan onderwijspartners binnen dit project staat centraal. De pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB, de Limburgse hogere onderwijsinstellingen en de UGent bundelen de krachten om het ABC van motivatie breed en stevig te verankeren in het Limburgs onderwijslandschap. Zo kunnen we in de toekomst blijven inzetten op sterke gekwalificeerde uitstroom, en kunnen we ook jongeren in andere onderwijsvormen motiveren.

Meer info


Vacature: Vormingsmedewerker voor het project ‘Motivatie’


Vrij CLB Limburg zoekt naar een vormingsmedewerker voor het project Motivatie. De tewerkstelling is een voltijdse detachering met behoud van het onderwijsstatuut, en dit t.e.m. het volgend schooljaar (2020-2021). .
De samenwerking van een veelheid aan onderwijspartners binnen dit project staat centraal. De pedagogische begeleidingsdiensten, de CLB, de Limburgse hogere onderwijsinstellingen en de UGent bundelen de krachten om het ABC van motivatie breed en stevig te verankeren in het Limburgs onderwijslandschap. Zo kunnen we in de toekomst blijven inzetten op sterke gekwalificeerde uitstroom, en kunnen we ook jongeren in andere onderwijsvormen motiveren.

Meer info

Spontaan solliciterenJe kan op elk moment vrij solliciteren voor alle afdelingen van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding in Limburg. Dit doe je door je curriculum vitae en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@vclblimburg.be. Geef hierbij duidelijk aan voor welke functie je solliciteert en vanaf wanneer je beschikbaar zou zijn.