Contacteer ons

Maatschappelijke zetel: vzw Vrij CLB Limburg

Emiel Van Dorenlaan 147
3600 Genk

Ondernemingsnummer: 0410.537.751
RPR : Ondernemingsrechtbank Antwerpen Afdeling Tongeren

algemeen directeur: Jessie Schrijvers


voorzitter inrichtend bestuur: Rik Bloemen


Leden raad van bestuur:


  • Bart Bynens
  • Geert Lambrechts
  • Erik Ottenbourgs
  • Christine Tielemans
  • Kathleen Toonen
  • Joseph Veijfeijken
  • Hilal Yalcin

Ontevreden ? Klachten ?