Vrij solliciteren

Interesse in een boeiende, uitdagende job in een CLB-team? In het CLB werken volgende disciplines:

- arts

- secretariaatsmedewerker

- psychopedagogisch consulent

- psychopedagogisch werker

- maatschappelijk werker

- paramedisch werker

 
Je kan op elk moment vrij solliciteren voor alle afdelingen van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding in Limburg. Dit doe je door je curriculum vitae en motivatiebrief te mailen naar sollicitatie@vclblimburg.be. Geef hierbij duidelijk aan voor welke functie je solliciteert en vanaf wanneer je beschikbaar zou zijn.
 
De Vrije CLB's geloven in alle leerlingen en zien diversiteit als een kracht. Dat geldt eveneens voor onze CLB-teams. Kwaliteiten en interculturele competenties zijn voor ons belangrijker dan afkomst, beperking, leeftijd, geslacht of geaardheid. Sta je daar achter, dan moedigen we jou ten volle aan om ons team mee te komen versterken.
 
“Uw persoonsgegevens worden door VCLB-Limburg in haar sollicitanten- en personeelsbestand opgenomen, in het kader van volgende doeleinden: eventuele aanwerving van personen, personeelsbeleid en –administratie, vorming en evaluatie van personeelsleden, het voldoen aan sociale, fiscale en andere verplichtingen, het verspreiden van publicaties en interne communicatie, veiligheid en risicopreventie, kostenaanrekening.
 
Overeenkomstig de Wet van 8-12-92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens heeft u recht op inzage en correctie van de gegevens.  Aanvullende inlichtingen kunnen bekomen worden bij de Commissie van bescherming van de persoonlijke levenssfeer”.

 

 

Vind ons op Facebook